Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Olomoucký

Realizace plánu společných zařízení KoPÚ Mikulovice u Jeseníka – polní cesta C8

Státní pozemkový úřad, Pobočka Jeseník, zahájil, na základě požadavku obce Mikulovice a sboru zástupců, realizaci první etapy plánu společných zařízení KoPÚ Mikulovice u Jeseníka.

více...

Oprava sakrální stavby

Pobočka Šumperk na základě dopisu ústředí SPÚ ve věci zajištění oprav sakrálních staveb, které jsou umístěny na pozemcích ve správě SPÚ, zajistila v měsíci květnu 2017 opravu sakrální stavby kapličky „Boží muka“ na pozemku ve správě SPÚ p. č. 1340/1 v k. ú.

více...

Seminář „Základy technologie stavby vozovek"

V průběhu měsíce května proběhl v prostorách Laboratoří SQZ, s.r.o., U místní dráhy 939/5, Olomouc 779 00 seminář na téma „Základy technologie stavby vozovek".

více...

Realizace projektu Programu rozvoje venkova v katastrálním území Lutotín, okres Prostějov

Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Lutotín proběhlo v letech 2008–2011 souběžně s katastrálním územím Bílovice, které společně tvoří územní obvod Obce Bílovice-Lutotín.

více...

Polní cesty a PEO k. ú. Jezernice a rekonstrukce polních cest C1, C2 s IP k. ú. Milenov – sk. II

Výše uvedenou stavbu dokončil v roce 2016 Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov za finanční spoluúčasti Ředitelství silnic a dálnic ČR. Jedná se o polní cesty C1, C2, C3 a doplňkovou polní cestu C102 se svodným průlehem v k. ú. Jezernice.

více...

Pozemkové úpravy v katastrálním území Loučany na Hané

Fotografie realizovaných pozemkových úprav:      

více...

Setkání zaměstnanců Státního pozemkového úřadu se starosty a zemědělci okresu Jeseník

Dne 6. 10. 2016 proběhlo informativní setkání se starosty obcí okresu Jeseník, kde jsou plánovány nebo probíhají pozemkové úpravy, a s některými zástupci zemědělských subjektů v okrese Jeseník.

více...

Pracovní setkání zástupců SPÚ se starosty měst a obcí okresu Šumperk

Dne 13. 9. 2016 se uskutečnilo na Pobočce v Šumperku pracovní setkání zástupců Státního pozemkového úřadu (SPÚ) se starosty měst a obcí okresu Šumperk.

více...

Realizace první etapy společných zařízení v katastrálním území Hruška zajistí kompletní protierozní a protipovodňovou ochranu zastavěné části obce

Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hruška proběhlo v letech 2005–2010.

více...

Polní cesty a PEO k. ú. Středolesí a k. ú. Boškov, okres Přerov

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov, dokončil k 31. 5. 2016 realizaci polní cesty C3 a C16 spolu se svodným průlehem SP1 v k. ú.

více...

| 1 | 2 | 3

Tisk