Státní púozemkový úřad České republiky 2017-06-23T00:00:00+02:00 admin webadmins@spucr.cz http://www.spucr.cz/ Konference „Pozemkové úpravy a čerpání dotací z PRV" http://pfcr.cz/aktuality/konference-pozemkove-upravy-a-cerpani-dotaci-z-prv-quot.html 2017-06-23T00:00:00+02:00 Ústecká Větruše po roce opět přivítala účastníky konference pořádané SPU ve spolupráci s CSV. Oznámení o přerušení provozu na KPÚ pro Liberecký kraj a Pobočce Liberec http://pfcr.cz/aktuality/oznameni-o-preruseni-provozu-na-kpu-pro-liberecky-kraj-a-pobocce-liberec.html 2017-06-23T00:00:00+02:00 Z důvodu plánovaného přerušení dodávky pitné vody budou v pátek 30. 6. 2017 uzavřeny KPÚ pro Liberecký kraj a Pobočka Liberec. Výzvy k podání návrhů v kú Uherčice u Hustopečí http://pfcr.cz/aktuality/vyzvy-k-podani-navrhu-v-ku-uhercice-u-hustopeci.html 2017-06-23T00:00:00+02:00 Odborný referent Pobočka Česká Lípa http://pfcr.cz/aktuality/odborny-referent-pobocka-ceska-lipa.html 2017-06-21T00:00:00+02:00 Státní pozemkový úřad přijme zaměstnance na pozici odborný referent Pobočka Česká Lípa. Vrchní odborný referent oddělení trestněprávní agendy, stížností a žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb. http://pfcr.cz/aktuality/vrchni-odborny-referent-oddeleni-trestnepravni-agendy-stiznosti-a-zadosti-podle-zakona-c-106-1999-sb.html 2017-06-21T00:00:00+02:00 Státní pozemkový úřad přijme zaměstnance na pozici Vrchní odborný referent oddělení trestněprávní agendy, stížností a žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent/rada, Pobočka Kolín http://pfcr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-vrchni-referent-rada-pobocka-kolin-1.html 2017-06-21T00:00:00+02:00 Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní referent/rada, Pobočka Kolín Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent/rada, Pobočka Chrudim http://pfcr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-vrchni-referent-rada-pobocka-chrudim.html 2017-06-21T00:00:00+02:00 Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní referent/rada, Pobočka Chrudim Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada odboru veřejných zakázek, oddělení veřejných zakázek pro pozemkové úpravy http://pfcr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-odborny-rada-odboru-verejnych-zakazek-oddeleni-verejnych-zakazek-pro-pozemkove-upravy.html 2017-06-21T00:00:00+02:00 Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada odboru veřejných zakázek, oddělení veřejných zakázek pro pozemkové úpravy. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent/rada, Pobočka Havlíčkův Brod http://pfcr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-vrchni-referent-rada-pobocka-havlickuv-brod-1.html 2017-06-21T00:00:00+02:00 Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní referent/rada, Pobočka Havlíčkův Brod. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada oddělení řízení lidských zdrojů, odbor personální http://pfcr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-odborny-rada-oddeleni-rizeni-lidskych-zdroju-odbor-personalni-2.html 2017-06-21T00:00:00+02:00 Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada oddělení řízení lidských zdrojů, odbor personální.