Statní pozemkový úřad České republiky http://spucr.cz Státní pozemkový úřad České republiky zajišťuje správu a prodej pozemků a objektů ve vlastnictví státu. cs-CZ Mon, 11 Dec 2017 00:00:00 +0100 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada, Pobočka Pelhřimov http://pfcr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-odborny-rada-pobocka-pelhrimov.html http://pfcr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-odborny-rada-pobocka-pelhrimov.html Mon, 11 Dec 2017 00:00:00 +0100 Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada, Pobočka Pelhřimov. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada oddělení trestněprávní agendy, stížností a žádostí podle zák. č. 106/1999 Sb. http://pfcr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-odborny-rada-oddeleni-trestnepravni-agendy-stiznosti-a-zadosti-podle-zak-c-106-1999-sb-2.html http://pfcr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-odborny-rada-oddeleni-trestnepravni-agendy-stiznosti-a-zadosti-podle-zak-c-106-1999-sb-2.html Mon, 11 Dec 2017 00:00:00 +0100 Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada oddělení trestněprávní agendy, stížností a žádostí podle zák. č. 106/1999 Sb. Organizační pracovník, odbor zastupování státu a legislativy http://pfcr.cz/aktuality/organizacni-pracovnik-odbor-zastupovani-statu-a-legislativy-1.html http://pfcr.cz/aktuality/organizacni-pracovnik-odbor-zastupovani-statu-a-legislativy-1.html Mon, 11 Dec 2017 00:00:00 +0100 Státní pozemkový úřad přijme zaměstnance na pozici organizační pracovník, odbor zastupování státu a legislativy. Odborný referent oddělení správy majetku státu, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj http://pfcr.cz/aktuality/odborny-referent-oddeleni-spravy-majetku-statu-krajsky-pozemkovy-urad-pro-zlinsky-kraj-1.html http://pfcr.cz/aktuality/odborny-referent-oddeleni-spravy-majetku-statu-krajsky-pozemkovy-urad-pro-zlinsky-kraj-1.html Mon, 11 Dec 2017 00:00:00 +0100 Státní pozemkový úřad přijme zaměstnance na pozici odborný referent oddělení správy majetku státu, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada, Pobočka Beroun http://pfcr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-rada-odborny-rada-pobocka-beroun-2.html http://pfcr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-rada-odborny-rada-pobocka-beroun-2.html Thu, 30 Nov 2017 00:00:00 +0100 Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada, Pobočka Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent/rada oddělení vnitřní správy a autoprovozu, odbor vnitřní správy http://pfcr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-vrchni-referent-rada-oddeleni-vnitrni-spravy-a-autoprovozu-odbor-vnitrni-spravy-1.html http://pfcr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-vrchni-referent-rada-oddeleni-vnitrni-spravy-a-autoprovozu-odbor-vnitrni-spravy-1.html Thu, 30 Nov 2017 00:00:00 +0100 Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní referent/rada oddělení vnitřní správy a autoprovozu, odbor vnitřní správy. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada oddělení vodohospodářských staveb Hradec Králové http://pfcr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-rada-odborny-rada-oddeleni-vodohospodarskych-staveb-hradec-kralove.html http://pfcr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-rada-odborny-rada-oddeleni-vodohospodarskych-staveb-hradec-kralove.html Thu, 30 Nov 2017 00:00:00 +0100 Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada oddělení vodohospodářských staveb Hradec Králové. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada oddělení vodohospodářských staveb České Budějovice http://pfcr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-rada-odborny-rada-oddeleni-vodohospodarskych-staveb-ceske-budejovice.html http://pfcr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-rada-odborny-rada-oddeleni-vodohospodarskych-staveb-ceske-budejovice.html Thu, 30 Nov 2017 00:00:00 +0100 Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada oddělení vodohospodářských staveb České Budějovice. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent/rada, Pobočka Rakovník http://pfcr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-vrchni-referent-rada-pobocka-rakovnik-3.html http://pfcr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-vrchni-referent-rada-pobocka-rakovnik-3.html Thu, 30 Nov 2017 00:00:00 +0100 Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní referent/rada, Pobočka Rakovník. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada oddělení řízení projektů a administrativy, odbor rozvoje ICT a řízení projektů http://pfcr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-odborny-rada-oddeleni-rizeni-projektu-a-administrativy-odbor-rozvoje-ict-a-rizeni-projektu-3.html http://pfcr.cz/aktuality/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-odborny-rada-oddeleni-rizeni-projektu-a-administrativy-odbor-rozvoje-ict-a-rizeni-projektu-3.html Thu, 30 Nov 2017 00:00:00 +0100 Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada oddělení řízení projektů a administrativy, odbor rozvoje ICT a řízení projektů.